VĂN HOÁ
GIÁO DỤC
MÔI TRƯỜNG-KỸ THUẬT
Bánh nguội
Be water, my Friend
Cần Thơ sẽ có nhà máy lọc dầu
Kiến thức quản lý cần cho ai? (tiếp và hết)
Nông dân - Đất - Hoa cải...
Canh cải Xại (Công Lý & Sự thật)
“Tự do – Dũng cảm là bản thân mình”
Số lượt truy cập
4394113
Số người đang xem
34


GIÁO DỤC > Smart Way to English > Pi C&E's Translations >


Bài 99 - Năm đầu tiên của bé
Your's baby first year

1 - Being in warm water is great fun and babies love it. For many of our parents, their babies' first lessons remain one of their most precious memories - a unique experience where confidence grows as happiness is shared. However, there are also many long-term benefits to be gained from taking your newborn swimming.

Được nằm trong nước ấm thì thật tuyệt và trẻ sơ sinh yêu thích điều này. Đối với số đông các bậc cha mẹ, những bài học đầu tiên của con cái sẽ còn mãi là một trong các ký ức quý báu nhất - một trải nghiệm duy nhất, nơi sự tự tin phát triển bởi hạnh phúc được chia sẻ. Tuy nhiên, cũng có những lợi ích lâu dài thu được từ việc cho trẻ sơ sinh học bơi.

2 - The first year of a baby's life is crucial in terms of their development - being the time when their brain grows more rapidly than at any other. Regular exercise plays a vital role in this, with every movement they make helping to strengthen their brain for new learning.

Năm đầu tiên của trẻ sơ sinh là cực kỳ quan trọng đối vói sự phát triển của bé – là thời gian não của bé phát triển nhanh hơn bất kỳ thời gian nào. Luyện tập thường xuyên đóng một vai trò quan trọng trong đó, với mỗi cử động trẻ sơ sinh sẽ củng cố não bộ để học cái mới.

3 - Uniquely, swimming provides the perfect exercise, as water allows a baby's muscles to move freely without constraints of gravity. This is one of the reasons why our core Water Babies programme is designed specifically for babies from birth to 24-months - and why, in most cases, your baby needs to be less than one year when commencing.

Duy nhất, bơi lội là cách luyện tập hoàn hảo, bởi nước cho phép cơ bắp của bé chuyển động tự do, không bị hạn chế bởi trọng lực. Điều này là một trong các nguyên nhân tại sao chương trình cốt lõi của Water Babies được thiết kế đặc biệt cho trẻ sơ sinh từ mới đẻ tới 24 tháng tuổi – và tại sao, trong hầu hết các trường hợp, bé của bạn cần nhỏ hơn 1 tuổi khi bắt đầu học bơi.

Source: Waterbabies
Tiếng Việt:
©E-Bơi 
Bình luận
Thứ ba, ngày 24/4/2018
Smart Way to English
Introduction
Words given by God
Jokes & Humors
Music & Songs
Videos for Learning
Smart Tips
Useful Websites
Translation Exercises
Pi C&E's Translations
E - BƠI
QUỸ HỌC BỔNG Pi
Tao Pro - Tao Chủ
Kỹ năng thoát hiểm
Bánh nóng
Models - Mẫu
Food Photography
Brownies
Photoshop
Photo Collection
Technics - Tips
Lifestreet
Landscape
Portrait